İGDAŞ Müdürü Bülent Özmen: ‘Üniversite tercihinde teknik kısımlara öncelik verin’

Türkiye’nin doğalgaz dağıtımı şirketi olan İGDAŞ’ın Genel Müdürü Dr. Bülent Özmen, içinde bulunduğumuz bilgi ve enformasyon çağında ülkelerin gelişme ve kalkınmasının temel ögesi olan bilgi, marifet ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek randımanı gerçekleştirecek yetişmiş insan gücünün yetiştirilmesinin kıymetli mevzuların başında geldiğini söyledi. Mesleksel ve teknik eğitimin, bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki maksatlarını yerine getirmesi açısından kilit ehemmiyete sahip olduğunu belirten Dr. Bülent Özmen, “Meslek yüksekokulları Türkiye’nin geleceğidir” dedi.

Çağımızda teknoloji alanında gözlenen gelişmelerle birlikte yaşanan ekonomik değişimlerin, mesleksel ve teknik eğitimin ehemmiyetini daha da artırdığını belirten Özmen, “hem STEM alanında hem de teknik alanda verilen eğitimler ve elde edilen marifetler, tüm dünyada giderek ehemmiyetini artırıyor. Her ne kadar teknoloji çağında olsak da üretim ve sanayi insanlık var hayli devam edecek, burada değerli olan teknolojiyi yalnızca tüketimde ya da hizmet kesiminde değil, üretimde de kullanmak” dedi.

MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI BİR ADIM ÖNDE

Son yıllara kadar mesleksel eğitim yerine üniversite tercihlerine yük verildiğini belirten Özmen, gençlerin meslek liseleri ve meslek yüksekokullarına karşı bir farkındalık kazandığını belirtti. Mesleksel eğitim veren kurumların uzun yıllar göz arkası edilmesinin sonucunda teknik alanda birçok bölümün uzun periyot sıkıntılar yaşadığını ama günümüzde mesleksel eğitim konusunda gençlerin daha kararlı adımlar attığını belirterek, mesleksel eğitim alan gençlerin hem kendi hem de iş dünyası için çok değerli olduğunu vurguladı.

Teknolojideki süratli ilerleme, mesleksel yeterlilikleri ön plana çıkarmış ve istihdamı artırabilme bakımından mesleksel eğitim büyük bir değer kazandığını vurgulayan Özmen, “Bu bağlamda ekonomik büyüme, âlâ eğitilmiş ve yeni teknolojilere ahenk sağlayabilen iş gücü ile imkanlı olabilmektedir. Bu nedenle mesleksel ve teknik eğitim alanında iş dünyasının beklentilerinin nicelik ve nitelik açısından karşılanabilmesi son derece kıymetlidir. İşte tam bu sebeple meslek yüksekokulunda eğitim alan gençlerin kısa müddette hayata atılması büyük bir avantajdır” dedi.

Yorum yapın